Số thứ tự Tên thủ tục Lĩnh vực
1 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ XE Giao thông
2 QUY TRÌNH CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Quản lý hành chính về trật tự xã hội
3 QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Quản lý hành chính về trật tự xã hội
4 QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Quản lý hành chính về trật tự xã hội
5 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LÀM CON DẤU CÓ BIỂU TƯỢNG, CHỮ NƯỚC NGOÀI, TÊN VIẾT TẮT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU Quản lý hành chính về trật tự xã hội
6 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LÀM CON DẤU MỚI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU Quản lý hành chính về trật tự xã hội
7 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LÀM CON DẤU THỨ HAI, DẤU NỔI, DẤU THU NHỎ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU Quản lý hành chính về trật tự xã hội
8 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI CON DẤU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU Quản lý hành chính về trật tự xã hội
9 QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Quản lý hành chính về trật tự xã hội
10 QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT ĐỂ LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Quản lý hành chính về trật tự xã hội
11 QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ Quản lý hành chính về trật tự xã hội
12 QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE Giao thông
13 QUY TRÌNH ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE Giao thông
14 QUY TRÌNH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE Giao thông
15 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE TRONG CÙNG TỈNH Giao thông
16 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XE TẠM THỜI Giao thông
17 QUY TRÌNH SANG TÊN, DI CHUYỂN XE ĐI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC Giao thông
18 ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ MÔTÔ, XE GẮN MÁY TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Giao thông
19 ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÔTÔ, XE GẮN MÁY VÀ BIỂN SỐ XE TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Giao thông
20 CẤP LẠI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÔTÔ, XE GẮN MÁY VÀ BIỂN SỐ XE TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Giao thông

Thông tin quảng cáo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Công an tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn tin "Công an tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này