Lich tiếp dân CA H. Đại Từ

- Đội QLHC - TTXH

- Đội CSGT

- Đội CSĐT - TTXH

Hoặc truy cập trang: http://congandaitu.vn