Lich tiếp dân CA H. Phổ Yên

- Đội QLHC - TTXH

- Đội CSGT

- Đội CSĐT - TTXH