Lich tiếp dân CA H. Phú Lương

- Đội QLHC - TTXH

- Đội CSGT

- Đội CSĐT - TTXH