Lich tiếp dân CA H. Võ Nhai

- Đội QLHC - TTXH

- Đội CSGT

- Đội CSĐT - TTXH