Lịch tiếp dân CA thành phố

- Đội QLHC - TTXH

- Đội CSGT

- Đội CSTT

- Đội CSĐT - TTXH