Lịch tiếp dân CA TX Sông Công

- Đội QLHC - TTXH

- Đội CSGT

- Đội CSĐT - TTXH