Lịch tiếp dân công an tỉnh

- Phòng Hồ sơ: Sáng thứ 2 và thứ 5 hằng tuần

- Phòng Cảnh sát điều tra về TTXH

- Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

- Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ

- Phòng Cảnh sát giao thông

- Phòng Bảo vệ An ninh chính trị