Lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật Công an Thái Nguyên 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành thầm lặng góp nên những chiến công

           Hòa trong không khí phấn khởi chào đón năm mới 2013 và Tết cổ truyền dân tộc, những ngày này, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thái Nguyên đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Hậu cần- Kỹ thuật Công an nhân dân (25/01/1948- 25/01/2013).

           65 năm qua, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật công an nhân dân nói chung và đội ngũ làm công tác Hậu cần Công an các cấp trong tỉnh đã không ngừng phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo kịp thời, đầy đủ nhu cầu vật chất, chăm lo đời sống sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ, phục vụ đắc lực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Từ đó, góp phần tô thắm thêm và là điểm tựa vững chắc cho những chiến công của lực lượng CAND.

         Tháng 8/1945, khi chính quyền cách mạng mới thành lập, lực lượng Công an nhân dân ra đời, các bộ phận làm công tác Hậu cần – Kỹ thuật ở các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng đã hình thành. Cách đây 65 năm, ngày 25/1/1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II đã đặc biệt nhấn mạnh đến hoạt động của các lĩnh vực Hậu cần – Kỹ thuật phục vụ nhu cầu, nhiệm vụ của cuộc kháng chiến. Sau Hội nghị này, các mặt công tác Hậu cần – Kỹ thuật có chuyển biến rõ rệt. Có thể nói, Hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt với công tác Hậu cần – Kỹ thuật và ngày 25/1 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật Công an nhân dân.

            Trong suốt chặng đường đã đi qua, lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật ở Công an các cấp luôn khẳng định được vị trí hết sức quan trọng của mình trong toàn bộ các mặt hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Trong bất cứ thời điểm nào, điều kiện nào, công tác Hậu cần – Kỹ thuật cũng luôn gắn liền với hoạt động lãnh đạo chỉ huy và triển khai thực hiện các biện pháp công tác Công an, gắn liền với sự trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Có thể khẳng định rằng, trong mỗi thành tích, mỗi chiến công mà lực lượng Công an đã giành được, đều có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật, một lực lượng luôn âm thầm, lặng lẽ sau mỗi chiến công của đồng đội.

Cùng với quá trình hình thành và phát triển của lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND,  lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND Công an tỉnh Thái Nguyên hơn nửa thế kỷ qua đã vừa chiến đấu, công tác, xây dựng tổ chức, phát triển phù hợp với tình hình và nhiệm vụ công tác công an trong từng giai đoạn cách mạng ở tỉnh nhà.

Từ những ngày đầu hình thành Ty Liêm phóng Thái Nguyên sau đổi gọi là Ty Công an đến những năm sau ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975) công tác đảm bảo tiền lương, chi tiêu, mua sắm, xây dựng doanh trại, ăn, mặc, vũ khí… do cơ quan Văn phòng Ty Công an đảm nhận để phục vụ các yêu cầu chiến đấu, công tác và xây dựng lực lượng của Công an Thái Nguyên. Năm 1977, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Thái Nguyên (lúc đó là Công an Bắc Thái) được thành lập. Thực hiện Nghị định số 250/CP ngày 12 tháng 6 năm 1981 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Công an Thái Nguyên đã kiện toàn, củng cố Phòng Hậu cần trong tổ chức bộ máy được quy định.

Trải qua những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Công an tỉnh Thái Nguyên nói chung và lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật nói riêng đã luôn chủ động khắc phục khó khăn để đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động của lực lượng Công an cũng như đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và đời sống hàng ngày của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa chiến đấu, vừa chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng các địa điểm hậu cứ của lực lượng Công an, đồng thời phối hợp chuẩn bị và đảm bảo an toàn cho các cơ quan đầu não của tỉnh (tìm địa điểm, bảo vệ vận chuyển sơ tán, hướng dẫn phòng không sơ tán…), bảo đảm cho sự hoạt động bình thường các cơ quan lãnh đạo chiến đấu, sản xuất và xây dựng. Trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu với nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh, lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật Công an tỉnh luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm khắc phục khó khăn, không ngừng tấn công truy kích địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày hòa bình lập lại và nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật đã luôn bám sát, phục vụ kịp thời, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, xăng dầu, ô tô xe máy, lương thực thực phẩm, phương tiện thông tin liên lạc, chăm sóc sức khoẻ cán bộ chiến sĩ và cùng các lực lượng nghiệp vụ không kể ngày đêm lên đường làm nhiệm vụ. Lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật đã góp sức cùng lực lượng An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân bảo đảm an toàn cho các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước lên thăm và làm việc ở Thái Nguyên, bảo vệ an toàn các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trong tỉnh Thái Nguyên, bảo vệ và phục vụ thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch công tác của Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh ở các cấp. Lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật đã tích cực phối hợp, hỗ trợ các lực lượng nghiệp vụ đấu tranh với các loại đối tượng phản động, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại. Bảo vệ và đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của tỉnh của Trung ương trong tỉnh Thái Nguyên; chuẩn bị và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phục vụ chống bão lụt. Đáp ứng kịp thời các yêu cầu về phương tiện, máy móc, thiết bị và kinh phí cho triển khai các đợt tấn công truy quét tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội địa bàn toàn tỉnh… Đặc biệt, những năm gần đây, lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật đã tích cực, chủ động trong triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo, sữa chữa, xây mới các trụ sở Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã, Công an các phường, Trại Tạm giam, các Nhà Tạm giữ…, mua sắm, trang cấp nhiều máy móc, phương tiện, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo sử dụng các nguồn kinh phí một cách tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng Công an trong tình hình mới.

Ghi nhận những chiến công, thành tích của các lực lượng Công an Thái Nguyên, Đảng, Nhà nước, Bộ công an. Tỉnh uỷ - UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 01 Huân chương Hồ Chí Minh; 04 danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 03 liệt sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 54 Huân chương Quân công hạng nhất, nhì, ba; 222 Huân chương Chiến công hạng nhất; 23 Huân chương Chiến công hạng hai, hạng ba; 2 cờ thưởng Thi đua vì An ninh Tổ quốc... Trong thành tích chung của toàn lực lượng, có sự đóng góp to lớn, hiệu quả của lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật Công an tỉnh.

Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm qua của lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật Công an tỉnh Thái Nguyên, đội ngũ cán bộ làm công tác hậu cần hôm nay cần không ngừng phấn đấu, rèn luyện, bám sát yêu cầu “Kỷ cương, trách nhiệm,  hiệu quả”, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác hậu cần, kỹ thuật; đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, mua sắm mới các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ nhằm đảm bảo kịp thời, đầy đủ các yêu cầu cho mọi hoạt động của lực lượng nghiệp vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

  Đại tá Trần Văn Ổn

         Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên