Các Cụm thi đua trực thuộc Công an tỉnh tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018

     (ANTN) - Thực hiện hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua năm 2018, các Cụm thi đua trực thuộc Công an tỉnh đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018.

      Năm 2018, các đơn vị trong cụm thi đua khối Công an các huyện, thành phố, thị xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm; quan tâm, động viên khích lệ và đề xuất khen thưởng kịp thời 197 tập thể và 459 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc…Qua đó, tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

     Với khẩu hiệu “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và sức chiến đấu, vì nhân dân phục vụ”, các đơn vị trong Cụm thi đua khối An ninh đã chủ động thực hiện tốt mọi yêu cầu công tác trên các lĩnh vực an ninh đối ngoại, an ninh đối nội, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế… bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; tỷ lệ điều tra, khám phá án cao; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.    

     Theo báo cáo đánh giá, trong năm 2018, các đơn vị trong cụm thi đua khối Cảnh sát đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác đề ra, một số chỉ tiêu vượt mức so với kế hoạch được giao. Các đơn vị tập trung nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự và đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, tập trung lực lượng thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội… Trong năm đã có 256 lượt cá nhân, 89 lượt tập thể được các cấp ngành khen thưởng. Hội nghị đã bỏ phiếu bình xét các đơn vị tiên tiến; quyết thắng và suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường.

     Cụm thi đua Khối Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Công an; tham mưu, thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của Công an tỉnh, ổn định tư tưởng cán bộ, chiến sỹ; làm tốt công tác thanh tra, hồ sơ nghiệp vụ, giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng, tuyên truyền, đảm bảo hậu cần phục vụ công tác, chiến đấu… qua đó góp phần làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh./.

Nhóm PV