Tập huấn kỹ năng giải quyết vụ việc bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

     (ANTN) - Hội phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Phổ Yên tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng giải quyết vụ việc bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho 120 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền một số nội dung về quan điểm của Đảng, Nhà nước, hệ thống văn bản pháp luật về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em; thực trạng tình hình tội phạm mua bán người, hành vi bạo lực giới; chế tài xử lý của pháp luật và kỹ năng giải quyết các vụ việc tại cơ sở; vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở, cán bộ, hội viên trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…

     Hội nghị đã tiến hành thảo luận, giải đáp các thắc mắc của cán bộ, hội viên phụ nữ về các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, góp phần thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới trên địa bàn./.

Minh Thắng