Bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ, học viên mới tốt nghiệp các trường CAND

     (ANTN) - Ngày 13/11, Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ, học viên mới tốt nghiệp các trường Công an nhân dân được điều động về công tác tại Công an tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

     Trong thời gian 7 ngày, 113 cán bộ, học viên tốt nghiệp các Học viện, trường Công an nhân dân được cập nhật tình hình thế giới, khu vực và địa phương liên quan đến công tác bảo vệ an ninh Quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; các vấn đề tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn, phòng, chống phản động, phòng, chống khủng bố gắn với nhiệm vụ của lực lượng Công an Thái Nguyên, truyền đạt, phổ biến một số quy định về điều lệnh Công an nhân dân, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tổ chức cán bộ, quy định của pháp luật liên quan đến công tác của lực lượng Công an nhân dân…

     Qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ, chiến sỹ kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, từ đó có phương pháp tiếp cận giải quyết công việc chuyên môn hiệu quả, nâng cao ý thức kỷ luật, nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.     

Nguyễn Minh