THÔNG BÁO V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

02-04-2019 17:17

Căn cứ điều 56, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

        Căn cứ Quyết định số 7829/QĐ-BCA-H01 ngày 06/12/2018 của Bộ Công an về việc thanh lý tài sản của Công an tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-CAT-PH10 ngày 31/12/2018 của Giám đốc Công an tỉnh v/v phê duyệt giá trị khởi điểm của tài sản cần thanh lý;

         Công an tỉnh Thái Nguyên  trân trọng kính mời các đơn vị có năng lực theo quy định của pháp luật đăng ký xét chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản với nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

       CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

       Địa chỉ: Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

        Tên tài sản, đặc điểm, quy cách, thông số kỹ thuật của tài sản: 01 gói hàng (Xe ô tô, vỏ xuồng, máy xuồng đã hư hỏng, hết niên hạn khấu hao sử dụng).

       a. xe ô tô:

          Đơn vị tính:                             Chiếc.

          Số lượng:                                 07 Chiếc

          Giá khởi điểm:     207.000.000 VNĐ (Hai  trăm linh bẩy triệu  đồng chẵn).

       b.Vỏ xuồng máy và máy xuồng

          Đơn vị tính:                    Chiếc

          Số lượng:                       02 chiếc     

          Máy xuồng:                   01 chiếc

          Giá khởi điểm:               20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng chẵn)

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

        Chi tiết tại Chứng thư thẩm định giá số 55/VB – BCV/CT ngày 26/04/2018 và gia hạn  Chứng thư thẩm định giá số 235/CV/BCV ngày 31/12/2018 của chi nhánh thẩm định giá và đấu giá Việt Bắc, Công ty CP tư vấn và thẩm định Giá Doanh nghiệp.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá

        Mọi tổ chức  đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Công an tỉnh Thái Nguyên quyết định, cụ thể như sau:

TT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý

Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp  được thành lập theo đúng quy định của pháp luật;

Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có trụ sở trên địa bản tỉnh Thái Nguyên .

2

Số lượng đấu giá viên

Tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Thời gian hoạt động

Từ 10 năm trở lên

4

Phương án đấu giá khả thi,

hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của Công an tỉnh Thái Nguyên

5

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

 

6

Năng lực, kinh nghiệm

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực  đấu giá tài sản thanh lý; Có ít nhất 02 hợp đồng tổ chức đấu giá thành tài sản thanh lý xe ô tô của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  trong  năm  2018.

7

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và theo thỏa thuận.

 

-    Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá là 07 ngày làm việc (trong giờ hành chính ) kể từ ngày thông báo.

-    Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ phải nộp trực tiếp tại trụ sở  Công an tỉnh Thái Nguyên.

 (Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được  Công an tỉnh lựa chọn).

-    Mọi vấn đề xin liên hệ đồng chí : Nguyễn Thế Huân  là Phó đội trưởng đội QLTSVT, phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thái Nguyên.

   Số điện thoại:0398368888;

   Công an tỉnh Thái Nguyên mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.                                                  

         Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.


Thông tin quảng cáo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Công an tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 17, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn tin "Công an tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này